Széchényi 2020

EFOP-3.4.3-16-2016-00010 - Az Eszterházy Károly Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében


A projekt céljainak meghatározása

Probléma bemutatása:


Az Oktatási Hivatal jelentése 2015. októberi jelentése szerint az alapképzéseken átlagosan 36, osztatlan szakokon pedig csaknem 39 százalékos a lemorzsolódás aránya a felsőoktatásban, s ebben még benne sincs az a több tízezer fiatal, aki „csak" a nyelvvizsga hiánya miatt nem tud diplomát szerezni. Főleg az informatikai és természettudományi szakok hallgatói esnek ki tömegesen idő előtt, végzettség nélkül a rendszerből.


Célkitűzéseink:


A képzésekben való részvétel elősegítése, bennmaradás támogatása: a képzésekben való részvétel elősegítése a hallgatói létszám mennyiségi és minőségi növelése érdekében a bejutást támogató intézményi hallgatói tudás- és karrier szolgáltatások fejlesztésével. A képzésekben való bennmaradás támogatása és a lemorzsolódás csökkentése kompetencia fejlesztési és mentor programok megvalósításával, képzési szintek és programok közötti átjárhatóság biztosításával. A lemorzsolódás a felsőoktatási stratégia szerint lehetséges intézményi teljesítmény mutatóként szerepel, az intézkedésék révén várhatóan nőnek a felvett hallgatók minőségi mutatói és alacsonyabb lesz a várható lemorzsolódás.
Ellensúlyozzuk a demográfiai mutatók negatív változását és az elvándorlást a régióból a jó hallgató megtartó képességünkkel és karrierösztönző programjainkkal és a képzésbe új célcsoportok bevonásával. Támogatjuk a hallgatók tudományos műhelyeit és egyéb programjait.


A céljaink elérésére az alábbi öt kiemelt képzési területcsoportra tervezzük a tevékenységeinket:

 

1. Egészségfejlesztés,
2. MTMI (matematikai, természettudományos, műszaki, informatikai) képzések,
3. Gazdaságtudomány-,
4. Agrár- és
5. Pedagógusképzés képzési területek

 

 


< Vissza